Bulgaristan Sofya Vizesi

Bulgaristan Sofya ‘ya yapacağınız gerek Turistik gerek Ticari ve Tüm Seyahatlerinizde İhtiyaç olan Tüm vize ihtiyaçlarınız için bizi aramanız veya email göndermeniz yeterlidir… Aldea Turizm by KISMET

İstanbul  Merkez Ofisi:

Mesihpaşa Mah. Mesihpaşa cad. Aybey İş merkezi no:2 Kat:3 D:21 Aksaray / İstanbul

 • Mobile: +90 5336005391 (Whatsapp – Viber )
 • +90 533 6005388
 • +90 532 6466557
 • Ofis: +90 2126383353
 • Email:info@aldeaturizm.com
Bulgaristan Vize , Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Vize İşlemleri ,Bulgaristan Turist Vize , Bulgaristan Ticari Vize , Varna Vizesi , Burgas Vizesi

Sofya Hakkında Genel Bilgi

Sofya (Bulgarca: София Sofiya), Bulgaristan’ın başkenti ve en büyük şehri. Nüfusu yaklaşık 1,3 milyon kişidir. Balkan Yarımadasının merkezinde, Bulgaristan’ın batısındaki Sofya Havzasında yer alır.

Konumu

Sofya Vadisi’nin büyük bir alanını kapsayan şehrin kuzeyinde Sıra Dağlar (Stara Planina), doğusunda ve güneydoğusunda Sredna Gora, güneyinde ve güneybatısında Vitoşa Dağı, batısında ise Lülin, Viskâr ve Çepın Dağları bulunur. Şehir, İskar nehrinin ve soldaki kollarının şeritleri üzerine kuruludur.

Tarihçe

Sofya’nın tarihi eski çağlara uzanır 8. –7.  yüzyıllarda, bugünkü merkezin bulunduğu yerde Serdi (Sardi) adında bir trak kabilesi yaşamış. Balkan Yarımadasında art arda zaferler kazanan Roma, Traklar’ın bağımsızlığına son vermiş. Hakimiyetleri altına aldıkları yerlerde idari ve askeri düzen oturtmaya önem veren Romalılar, bu şehre Serdika adı vermişlerdir. Böylece Serdiler’in şehri anlamına gelen Serdika, önemli ticarî ve idari merkez olmuştur.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun kavşak şehri olması itibarıyla Serdika, hep akınlara uğramış. Bu akınlar esnasında şehre büyük ölçüde zarar verilmiş. Şehir bir daha eski büyüklüğünü elde edememiş, yalnız kale ve bugün başkentin de adı olan Ayasofya Kilisesi tamir edilmiştir.

6. yüzyılda, I. Justinianus zamanında, Serdika tekrar Doğu Roma İmparatorluğu’nun önemli şehri haline gelir. Bundan hemen sonra şehir, Balkan yarımadasına hücum eden Slavların akınlarına maruz kaldı ve tamamıyla Slavlaştı. 9. yüzyıllarda Bulgar hanı KRUM zamanında Serdika Slav ismi olan Sredets ismini aldı ve geniş alana yayılmış olan Orta Çağ Bulgar Devleti’nin önemli askerî, siyasi ve kültür merkezi haline geldi. Kent 1018’den, İkinci Bulgar İmparatorluğu’nun kurulduğu 1185’e değin Bizans egemenliği altında kaldı.

14. yüzyılda Bulgar Devleti’nin Osmanlı hakimiyeti altına girmesiyle, Sofya da 1382’de Osmanlıların eline geçti ve Rumeli beylerbeyi buraya yerleşti. Sredets şehri, 14. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın sonuncu çeyreğine kadar Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında kaldı. Bu arada 14. yüzyılın sonlarında şehir Sofya ismini alır.

Bazı belgelere göre Osmanlılar’ın eline geçtiği yıllarda şehir güzelliğiyle meşhur olup Osmanlı’nın büyük hayranlığını kazanmıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, 4 Ocak 1878’de Rus orduları tarafından Osmanlı egemenliği sona erdirildikten sonra , 3 Nisan 1879 tarihinde Bulgaristan’ın başkenti olarak ilan edildi. O dönemde Sofya, savunma tesisatı kuvvetlendirilmiş, meslek ve ticarî bakımdan iyi gelişmiş, zengin bir şehirdi.

Osmanlı hakimiyetinin sona ermesinden sonra, coğrafi konumundan ve ekonomik gelişmeye elverişli olduğundan dolayı, Bulgaristan’ın başkenti ilan edilen şehrin altyapısının gelişmesine ulusal önem verilmiş. Şehirde çok sayıda bulunan arkeolojik anıtlar, sanat eserleri ve savunma tesisleri, eski Serdika’nın önemli ve gelişmiş bir merkez olduğunu ispatlamaktadır.

Sofya,2. Dünya savaşı  sırasında, Almanların işgal ettiği kent, 1943 yılının sonlarında ve 1944 yılının ilk zamanlarında Müttefik uçakları tarafından bombalandı. II. Dünya Savaşı’nda Sofya’nın bombalanması. 1944’te Sovyet Kızıl Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı. Sovyet işgalinin bir sonucu olarak, Nazi Almanyası’nın müttefiki olan Bulgaristan hükûmeti devrildi.

Bulgaristan’da 1946 yılında bir Halk Cumhuriyeti kuruldu. Bulgaristan Cumhuriyeti’nde kentin görünümünde önemli değişiklikler oldu. Sofya’nın nüfusu ülkenin diğer kesimlerinden aldığı göçler nedeniyle arttı. Tüm yeni yerleşim alanları Mladost , Druzhba , Lyulin  gibi kentin eteklerinde inşa edilmiştir.

Yapılar

Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki yıllarda, Sofya’nın en meşhur yapılarından bazıları olan Meclis Binası, ‘İvan Vazov’ Halk Tiyatrosu, Merkez Kaplıcası, Bilimler Akademisi, Sofya Sv. Kliment Ohridski Üniversitesi, Millî Kütüphane, Anıt–Mabed Sv. Aleksander Nevski Kilisesi gibi yapılar inşa edilir.

İslami Eserler 

Sofya Banyabaşı Camii Bulgaristan’ın başkentinde Osmanlı döneminden kalan İslâmî kültür abidelerinden biridir. Sofya 1440 yılında 25 sancağı kapsayan bir eyalet durumuna gelmiş. Oldukça büyük idari ve ticarî merkez olduğu için imparatorluğun çeşitli bölgelerinden ve yabancı ülkelerden birçok iş insanı ve seyahatçi bu yerleri ziyaret ediyormuş. Giderek önemli bir konuma sahip olmuş. Dolayısıyla şehirde inşaat ve imar da gelişmiş. Birkaç yüzyıl içinde bazı kaynaklara göre 100, XVII. yy. Sofya’yı ziyaret eden Evliya Çelebi’ye göre daha bu dönemde şehirde 53 cami bulunmakta imiş. İlk cami külliyesi Fatih’in sadrazamı (başbakanı) Mahmut Paşa Rumeli Beylerbeyi iken 1474 y. kurulmuştur. Külliye bugün Arkeoloji müzesi olan Ulu Cami etrafına inşa olmuştur. İkinci külliye de 1598 y. Mehmet Paşa adında hayırsever bir zengin tarafından kurdurulmuştur. Külliyenin terkibinde yer alan en önemli abide Kara Cami’dir. Bu Mimar Koca Sinan’ın Sofya’da en güzel eseridir 20 yy. başlarında kiliseye (Sedmoçislenitsi) çevrilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Bulgaristan topraklarını terk ettiği zaman, arşiv belgelerinden tespit edildiğine göre, Sofya’da 32 cami ve mescit, birisi Daru’l-Kurra olmak üzere 8 medrese, 15 tekke ve zaviye, 3 imaret, 2 türbe, 13 han, 7 kervansaray vs. toplam 170 vakıf eseri bulunmakta imiş.

Söz konusu camilerden günümüze yalnız beşi erişebilmiştir. Bunlardan da ancak Banyabaşı Camii ibadete açıktır. Molla Efendi Kadı Seyfullah adında bir hayırsever tarafından kurulduğu için buna Molla Efendi Camii ve Kadı Seyfullah Camii de demektedir. Camiin Mimar Sinan tarafından yaptırıldığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, ilmî araştırmalar bunun doğru olmadığını kanıtlamıştır. Önceleri camiin kemer aynasında taş üstüne boya ile yazılmış, okunmayan kısa yazının altında 974 tarihi bulunmakta imiş. Bundan camiin h. 974 ve m. 1566/1567 tarihinde kurulduğu anlaşılmaktadır. O zaman olduğu gibi bugün de Sofya’nın merkezinde, şimdiki Mariya Luiza caddesinde bulunmaktadır. Cami binasının dört kubbesinin ortasında büyük kubbesi ve tek minaresi yükselmektedir. Önünde üç kubbeli bir tamamlayıcı ek (tetimmesi) bulunmaktadır. Bu ek, Kadı Seyfullah Efendi’nin vefat eden hanımı ruhuna yaptırılmıştır. Mimarisi 16 yy. özgü ilginç bir mimaridir. Duvarları taş ve tuğladan örülmüş, taş sıraları arasında kırmızı tuğla dizileri yer almaktadır. Razgrad’taki Makbul İbrahim Paşa Camii’nde olduğu gibi, dört köşeden geçirilmiş kulecikler 16 dilimli kasnağın köşelerine çift göğüslemeler konmuştur. Son cemaat yeri kemer aynaları kesme taştan olup, sütunlar yekpare ve koyu renktir. Başlıklar çift ıstalaktitlidir. Kapının kemeri ufak bir taşla biten kesme taşla yapılmıştır. Büyük kubbe kurşunla kaplıdır. İnce bir sanat eseri olan minaresinin, Evliya Çelebi’ye göre, Sofya’da güzellik bakımından eşi yoktur.

Bugünkü duruma cami birçok onarımlar sonucu getirilmiştir. Caminin temelli bir onarımı, Türkiye Büyükelçisi Fethi Bey’in malî yardımıyla 1920’li yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu onarım esnasında depremden çatlayan mermer minber tahtadan yapılmış bir minberle değiştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve son yıllarda çeşitli hayırseverlerin yardımı ile sıva, boya ve tabandan ısınma tesisleri yapılmıştır. Hayırseverlerin yardımlarıyla camiye ısıtma tesisatı döşenmiş, ayrıca 2007 yılında caminin duvarları ünlü Kütahya çinileriyle süslenerek daha cazip bir hale getirilmiştir. Bu son çalışmalar esnasında caminin ahşap minberinin yerine çinilerle süslü yeni bir minber yapılmış, ayrıca kürsü kurulmuştur. Bugünkü durumda Banyabaşı Camii’nde Cuma günleri 700, bayramlarda ise 2000 mü’min ibadet yapabilmektedir. Bir zamanlar cami etrafında Molla Efendi Kadı Seyfullah’ın ve Emin Dede’nin kabirleri ve yakın mesafede bir hamam bulunmakta imiş. Ancak bugün cami külliyesinden sadece ibadet kısmı kalmıştır.

Yönetim

Sofya şehrinin 24 beldesi bulunmaktadır: Bunlar:

Bulgaristan Vize , Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok girişli Vize , Bulgaristan Turist Vize , Bulgaristan Ticari Vize
Sofya Beldeler Haritası
İsimİşsizlik (2004, %)Nüfus
Bankva10,49,186
Vitosha3,542,953
Vribnitsa4,647,417
Vızrazdane5,347,794
Izgrev3,133,611
IIinden4,537,256
Iskar3,969,896
Krasna Polyana9,265,442
Krasna Selo3,772,302
Kremikovtsi5,823,599
Lozenets3,345,630
Lyulin5,4120,897
Mladost4,2110,852
Nadezhda3,877,000
Novi Iskır4,526,544
Ovcha Kupel3,847,380
Oborishte2,836,000
Pancharevo5,324,342
Poduvane4,585,996
Serdika3,652,918
Slatina4,165,772
Stunenski Grad2,950,368
Sredets4,041,000
Triaditsa3,765,000
Toplam4,51,270,450

Ekonomi 

Sofya, Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Araştırma Ağı tarafından Beta  küresel şehir olarak derecelendirilir  Bulgaristan’ın ekonomik merkezidir ve Bulgar Ulusal Bankası ve Bulgar Menkul Kıymetler Borsası yanı sıra ülkede faaliyet gösteren çoğu büyük Bulgar ve uluslararası kuruma da ev sahipliği yapar. Şehir, dünya çapındaki finans merkezleri arasında 62. sıradadır 2015 yılında Sofya, istihdam ve kişi başına düşen reel gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) birleşik büyüme açısından, Güneydoğu Avrupa’daki şehirler arasında en yüksek olanıdır ve 300 küresel şehir arasında 30. sırada yer aldı O sırada kişi başına düşen reel GSYİH (SAGP) büyümesi %2.5 idi ve istihdam %3.4 artarak 962.400’e yükseldi 2015’te     FORBES düşük kurumlar vergisi (%10), mevcut yüksek internet bağlantı hızları – dünyanın en hızlılarından biridir ve Eleven Startup Accelerator, LAUNCHub ve Neveq dahil olmak üzere çeşitli yatırım fonlarının varlığı nedeniyle dünya çapında başlangıç ​​işini (ingilizce: startup business) kurmak için Sofya’yı listede ilk 10 yerden biri olarak sıraladı Kentin kişi başına düşen GSYİH’si (PPS), 2015 yılında Güneydoğu Avrupa’nın en yükseklerinden biri ve ülkedeki diğer şehirlerin çok üzerinde olan 29,600 € (33,760 $) seviyesindeydi  2018’deki toplam nominal GSYİH, kişi başına 38.5 milyar leva (22.4 milyar $) veya 33,437 leva (19,454 $) idi ve Mart 2020’de ortalama aylık ücretler 1,071 dolardı ve ulusal olarak en yüksekti  Hizmetler, brüt katma değer’in %88.6’sını oluşturarak ekonomiye hakimdir, onu %11.3 sanayi ve %0.1 tarım izler Tarihsel olarak, İkinci Dünya Savaşı ve sosyalizm altındaki sanayileşme çağından sonra, şehir ve çevresi hızla genişledi ve çelik, pik demir, makine, endüstriyel ekipman, elektronik, tramvay, kimyasallar, tekstil, gıda üreten çok sayıda fabrika ile ülkenin en ağır sanayileşmiş bölgesi haline geldi  Ülkenin diğer bölgelerinden işçi akını o kadar yoğunlaştı ki bir kısıtlama politikası uygulandı ve başkentte ikamet etmek ancak Sofya vatandaşlığı alındıktan sonra mümkün oldu  Ancak 1989’daki siyasi değişikliklerden sonra bu tür vatandaşlık kaldırıldı.

Bulgaristan Vize , Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok girişli Vize , Bulgaristan Turist Vize , Bulgaristan Ticari Vize
Business Park Sofia

En dinamik sektörler arasında Bilgi teknolojisi (BT) ve imalat bulunmaktadır. Sofya, aktif üyelerin yıllık büyümesi açısından Avrupa’nın en hızlı büyüyen ilk 10 teknoloji merkezi arasında ikinci sırada yer alan bölgesel bir BT merkezidir  Sektör, %30’u programlamaya dahil olan yaklaşık 50,000 profesyonel istihdam etmekte ve şehrin ihracatının %14’üne katkıda bulunmaktadır  BT sektörü oldukça çeşitlidir ve hem çok uluslu şirketleri, hem yerel şirketleri hem de yeni kurulan şirketleri içerir. Sofya’da büyük araştırma, geliştirme, yenilik ve mühendislik merkezlerine sahip çok uluslu şirketler arasında  Coca Cola nın ikinci en büyük küresel BT merkezi Hewlett-Packard  VMware,  Robert Bosch GmbH , Financial Times,  Experian, vb. gibi bulunmaktadır  Şehir genelinde Business Park Sofia, Sofia Tech Park, Capital Fort ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli ofis ve teknoloji kümeleri kuruldu.

Sofya İklimi

İklim

 Sofya iklimi 
AylarOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraYıl
En yüksek sıcaklık (°C)192327,53134,1384139,436,133,925,52341
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C)3,66,511,516,721,425,327,928,423,317,610,74,616,5
Ortalama sıcaklık (°C)−0,51,65,810,815,519,321,521,516,811,45,90,811,9
Ortalama en düşük sıcaklık (°C)−3,8−2,31,15,49,913,415,315,311,16,72,2−2,38,9
En düşük sıcaklık (°C)−31,2−25−19−6−2,21,423,5−2−6−15,3−21,1−31,2
Ortalama yağış (mm)35,935,545,352,373,181,664,753,152,353,938,139,9625,7
Sofya İklimi

İmalat, 2012’den bu yana güçlü bir toparlanma kaydetti, ihracatı üç kat artırdı ve istihdam 70,000’den fazla işe karşılık gelen %52 oranında arttı Şehrin Ar-Ge uzmanlığı tarafından desteklenen Sofia, elektrikli ekipman, hassas mekanik ve ilaç dahil olmak üzere yüksek katma değerli üretime kaymaktadır. Sofya’da bazıları komşu Sofya Eyaleti, Bozhurishte, ve  Elin Pelin  gibi kasabalara yayılan 16 sanayi ve lojistik parkı vardır,  İmalat şirketleri arasında uçak gövdesi ve endüstriyel turbomakine sistemleri üreten woodmard   mikrosensörler üretenFESTOB alet kümeleri, LCD ekranlar ve etki alanı denetleyicileri geliştirme vemühendisliği yapan visteon  Otomotiv sektöründe mikro elektronik yarı iletken çözümleri üreten Melexis , ilaç üreten Sopharma, Almanya dışındaki en büyük bakım tesisleri olan Lufthansa Technic   vb. bulunmaktadır

Bulgaristan Sofya Metro Haritası

Bulgaristan Vize , Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok girişli Vize , Bulgaristan Turist Vize , Bulgaristan Ticari Vize
Bulgaristan Sofya Metro Haritası

*Temel İrtibat Bilgileri

Bulgaristan Sofya T.C. Türkiye Cumhuriyeti BaşKonsolosluğu adres ve Telefon Bilgileri:

 • Adres:Boulevard Vasil Levski No: 80 1000 Sofia Bulgaria
 • Telefon:+359 2 935 55 00
 • Çalışma Saatleri: 09:00-18:00

-Acil Durum Numaraları

 • Ambulans: 150
 • İtfaiye:160
 • Polis:166

-Turistler Için Telefon Kullanımı

-Yurtdışında Arama Nasıl Yapılır?

En çok kafa karıştıran durumlardan biri de aslında yurtdışında telefon kullanımıdır. İşin içine çok fazla rakam girmesi kafa karıştırabilir ancak yapacağınız tek şey, arayacağınız numaranın başına ülkenin kodunu eklemektedir.

Örneğin, Bulgaristan’nın ülke kodu ” +359 ” olduğu ve Sofya’nın kodu ”2” olduğu için, oradayken yapacağınız aramalarda +359 2 05390000000 şeklinde, yani numaranın önüne sadece ülke ve şehir kodunu getirerek arama tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Tabi bunun için Türk operatörü kullanıyorsanız, öncelikle hattınızı yurt dışında kullanıma açtırmanız gerekiyor.

-Hattımı Yurtdışında Nasıl Kullanabilirim?

Yurtdışındaki hat fiyatları size pahalı geldiyse, Türk hattınıza yurt dışı kullanım paketi yükleterek belki daha uygun fiyatlara konuşmaya devam edebilirsiniz. Konuşmaya devam edebilmek için her şeyden önce bu adımları takip etmelisiniz;

TurkcellTürk Telekom ve Vodafone, Türkiye hattına sahip vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde hattını kullanıma açtırmak isterlerse GSM şirketlerinin mobil uygulamalarından bu işlemi gerçekleştirebilirler. ( Ayarlar > işlem merkezi > Yurt dışı işlemleri > Yurt dışı kullanımı /açık olarak seçmeniz yeterli olacaktır.

Bulgaristan Sofyada Gezilecek Yerler:

1. Aslanlı Köprü

Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi , Sofya Vizesi

Burası Neresi? Vladaya Nehri üzerinde yer alan köprü, he iki ucunda yer alan bronz renkli aslanlardan almıştır ismini, Şehrin simgesi ve popüler bir fotoğraf çekilme noktası olan köprü Sofya gezilecek yerler listesindeki birçok noktayı keşfederken sıklıkla kullanacağınız bir lokasyona sahip.

Yol Tarifi Al >

Tarihi Yerler

Sofya, köklü tarihi ve sahip olduğu tarihi mirası korumaya özen gösteren şehirlerden biri. Dikkatle koruduğu tarihi noktaları en kısa sürede Sofya Tarihi Yerler yazımızda sizlerle paylaşacağız. Şimdilik şehri en sembolik tarihi yapılarına göz atalım…

2. Boyana Kilisesi

Sofya Vize , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Sofya’da yapılmış en önemli yapılardan biri olan Boyana Kilisesi, orta çağ döneminde inşa edilmiş bir Ortodoks kilisesidir.

Neden Gitmeliyim? Üç aşamalı olarak oldukça uzun bir zaman aralığında inşa edilen ilişe, 10. Yüzyılın sonunda başlayan ilk inşaat halinin yanı sıra 1912 yılına kadar devam etmiştir. Bir dönem restorasyon çalışmalarının adresi olan kilise iki katlı olup, alt kısmında aile mezarlarının yer aldığı bilinmektedir. İlk halini çoğunlukla koruyan kilise özellikle duvar kısımlarındaki fresklerle ilgi odağı olmakta. Bulgaristan gezilecek yerler listenizde olmasını önerdiğimiz Boyana Kilisesi sayesinde hem şehrin hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin önemli bir yapısı görmüş olacaksınız.

3. Aleksandr Nevski Katedrali

Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi , Sofya Vize

Burası Neresi? Aleksandr Nevski Katedrali, Sofya’nın simgelerinden biri olup, Ortodoks kilisesi olarak hizmet vermektedir. Neo-Bizans mimarisinin güzelliğini ilk gün ki gibi yansıtan katedral dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden biri olarak da nam salmıştır.

İçerisinde yaklaşım 10 bin kişiyi aynı anda bulundurabilen kilise balkanlar da bulunan en büyük ikinci katedral olma özelliğine sahip. Günümüzde hala etkin bir şekilde kullanılan katedralin içini dilerseniz turistik amaçlı gezebiliyorsunuz.

 • Konum: “Sveti Aleksandar Nevski”, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon:+35929881704
 • Çalışma Saatleri: 07:00-19:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

Müzeler

4. Ulusal Doğal Tarih Müzesi (National Museum of Natural History)

Sofya Vize , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi 1889 yılında kurulan yüz yirmi yıldan fazla bir geçmişi olup en eski müzesidir. Balkanların en çok çeşide sahip sergiye sahip doğa bilimleri müzeleri arasında yerini almaktadır.

Neden gitmeliyim? İlk olarak Prens Ferdinand‘ın kelebek, kuş ve memelilerden oluşan kişisel koleksiyonuyla başlamış; Ulusal Doğa Tarihi Müzesi özellikle Bulgaristan ve diğer ülkelerin faunası, florası, fosilleri, mineralleri ve kayaları hakkında çok yönlü bir çalışmadır.Canlı ve canlı olmayan doğanın bilimsel koleksiyonlarının korunmasına adanmış müze, dört katta on beş galeri salonundan oluşmaktadır.

En değerli görülen sergi; 20. yüzyılın başlarında soyu tükenmiş olan Caroline papağanı, ay taşlarıdır.Taksonomi, faunistik, zoo coğrafya ve araknidlerin, myriapodların, böceklerin ve tüm omurgalı sınıflarının ekolojisi; fosil memeliler, kuşlar ve brakiyopodların taksonomisi; floristik; mineraloji konular üzerine çalışmalar yapmaktadır.Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin biyoseleolojinin ulusal merkezi haline geldiği, omurgalıların ve yarasa çalışmalarının arkeozoolojisi ve paleontolojisi gibi bazı konular önceliklidir.

Kaçırmayın! Müze, bilimsel araştırma ve çalışmaların yanında öğrenciler için eğitim programları düzenlenmektedir. Ayrıca salonlarda çeşitli seminer ve atölyeler için kullanılmaktadır.

 • Konum: bul. “Tsar Osvoboditel” 1, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon: +359 87 922 6573
 • Çalışma Saatleri: 10:00-18:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

5. Kırmızı Ev –Kominist Dönemde Bulgaristandaki Yaşantı

Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Bulgaristan’da 1980’li yıllarda yaşanan Komünist rejimin etkisinin yansıtıldığı bir evdir.

Neden Gitmeliyim? Bir şehri tanımak için yapılacak en iyi şeylerden biri de geçmişini bilmektedir. Ülkedeki birçok yer komünist rejim döneminin izlerini taşımakla beraber, hane içerisinde eski izlere rastlamak pek mümkün değil. Rejimin hâkim olduğu dönemlerdeki aile yaşamını ve ev ortamını merak ediyorsanız The Red Flat’ta tam olarak bunu görebilirsiniz.

Rejimin hâkim olduğu 80’li yıllara göre düzenlenmiş ve dönemin tüm özelliklerini taşıyan bu ev içerisine girerek o dönemlere ışınlanmayı başarıyorsunuz. Gerçekte burada yaşayan insanların hayatlarına dair birer iz görebileceğiniz Red Flat evleri görülmesi gereken yerlerden biri.

 • Konum: GIFTED urban culture hub, 24 Ivan Denkoglu st, 1000 Sofia, Bulgaristan
 • Telefon:+359988252032
 • Çalışma Saatleri: 10:30-18:00
 • Giriş Ücreti: 18 BGN / 9 EUR
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

6. Muzeiko

Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Muzeiko, 2015 senesinde açılan en büyük çocuk bilim merkezidir. 20 milyon dolara Bulgaristan için Amerika Vakfın’nın yatırımıyla açılan müze; fen, mühendislik, ekoloji, iletişim ve sanatta çocukların ilgisini artışını destekleyici çalışmaya, çocukları teşvik etmeye yönelik interaktif oyunlar adanmıştır.

Neden Gitmeliyim? Çocuk dostu bilim ve teknoloji müzesi, 6-16 yaş arası çocukları memnun etmek için çok sayıda etkileşimli sergi ve araçlara sahiptir. Oyun alanları ve tırmanma duvarlarının yanı sıra bilim, mühendislik, ekoloji, iletişim ve sanatla genç zihinleri geliştirmek için üç seviye ve 130’dan fazla uygulamalı eğitim ve öğretmeyi amaçlayan sergileri mevcut.

Kaçırmayın!  Tesis bünyesinde hediyelik eşya dükkanı, bir kafe, açık hava sergilerinin yer aldığı yeşil bir çatı, amfitiyatro ve yeni düzenlenmiş arazisinde bilim temalı bir oyun alanı bulunmaktadır. Ayrıca bu müzeyi Sofya’da çocukla gezilecek yerler listesi yapıyorsanız, oraya da dahil edebilirsiniz.

 • Konum: “Professor Boyan Kamenov” 3, 1756 Studentski Kompleks, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon: +359 2 902 0000
 • Çalışma Saatleri: 10:00-18:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >
Sofya Vize ,, Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

-Sanat Galerileri

8. Ulusal Sanat Galerisi (National Art Gallery)

Sofya Vize , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? 1985’te Bulgaristan’da şu anda St. Cyril ve St. Methodius adlı ilk uluslararası vakfın  Ulusal Yabancı Sanat Galerisi olarak açıldı. Bulgaristan’ın eski kraliyet sarayının tarihi ve heybetli binasının çoğunun bulunduğu Sofya’nın başkenti Battenberg Meydanı’nda yer almaktadır. Sofya’daki Ulusal Yabancı Sanat Galerisi türünün tek örneğidir.

Neden Gitmeliyim? Bulgaristan’ın Kurtuluşu’ndan 1990’lara kadar müzenin çağdaş ve modern Bulgar sanatının koleksiyonları, 30 binden fazla sanat eseri içerir ve üç temel sergiye ayrılır; yüksek kaliteli resimler, grafikler ve heykeller.

En değerli sergileri, yaklaşık 3 bin 200 m2 toplam sergi alanı ile 19 odada bulunan dört katta sergilenmektedir. Galeri, grafik eserleri, resimler, heykeller, güzel sanatlar gibi 10 binden fazla müze eşyası barındırıyor.

Eski ve yeni çağlardan uzak toprakların, egzotik kabilelerin ve ulusların sanatı, modern Avrupa eğilimleriyle bir arada geleneksel ve dini resimsel ilkelerle birlikte bir milenyumun kronolojik aralığında yer almaktadır.

Ulusal Sanat Galerisi, Bulgar güzel sanatlarının en büyük ve en temsili müzesidir. Ortodoks sanatların sergisi anıtsal tapınak “St. Alexander Nevski”. Sanat eserlerinin koleksiyonu, Hristiyanlığın 4. Yy’da Roma İmparatorluğu’nda resmi bir din olarak kabul edilmesinden Bulgar Revival Çağı’na kadar büyük bir dönemi kapsamaktadır.

Resim sergisi galerinin ikinci katında yer alır. Salonlardan biri, 1930’ların klasik resim tarzının en büyük üç sanatçısının sanatına; Dechko Uzunov ,Iliya Petrov ve Nenko Balkanski‘ye adanmıştır.

Kaçırmayın! Her yıl galeri salonları, büyük Bulgar sanatçılara ve çağdaş ve modern sanatın temel unsurlarına adanmış yaklaşık on sergi düzenlenmektedir. Salonlarda konserler, seminerler, kokteyller vb. Gibi diğer kamu ve özel etkinlikler de düzenlenmektedir.

 • Konum: i, ploshtad “Knyaz Aleksandar I” 1, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon: +359 2 980 0093
 • Çalışma Saatleri: 09:00-18:00 / Pazartesi kapalı
 • Giriş Ücreti: 6,60 €

9. Sosyalist Sanat Müzesi (Museum of Socialist Art)

Sofya Vize , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Sofya Sosyalist Sanat Müzesi

Burası Neresi? 2011 yılında açılan Sosyalist Sanat Müzesi, 7 bin 500 metrekarelik bir parkta 70’den fazla anıtsal heykel eseri sergilenmektedir. Bulgar Ulusal Sanat Galerisi’nin bir nevi uzantısı olup Bulgaristan’ın komünist geçmişini araştıran bir tarih daha müzesi bulunmamaktadır. 550 metrekarelik bir salonda, içerik ve tematik prensibe dayanan geçici sergilerin mevcut ideolojik sanat biçimlerini gösterir.

Neden Gitmeliyim? Sofya’nın kalbinde yer alan Sosyalist Sanat Müzesi’ne 2 saatlik rehberli tura katılarak Bulgaristan’ın Sosyalist geçmişini keşfedin. Müzenin resim, heykel ve büst koleksiyonunun yanı sıra kısa bir film aracılığıyla Sofya’daki Sosyalizm tarihi hakkında bilgi edinin.

Müzede dolaşırken Georgi Dimitrov, Dimitar Blagoev, Vasil KolarovTodor Zhivkov ve Lenin gibi ünlü liderlerin büstlerinlerine rastlayacaksınız. Bilinmeyen partizanlar, işçiler ve Kızıl Ordu askerlerinin heykelleri de dahil olmak üzere tipik Sosyalist Gerçekçilik sanat eserini inceleyin.

Stalin, Marx ve Engels’i tasvir eden Sosyalist dönem resimlerinin sergisini keşfederek bir zamanlar Sofya’nın merkezindeki Parti binasının tepesinde bulunan büyük beş köşeli kırmızı yıldız olan müzenin başyapıtına bir göz atın derim.

 • Konum: “Lachezar Stanchev” 7, 1756 g.k. Iztok, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon: +359879834031
 • Çalışma Saatleri: 10:00-17:30
 • Giriş Ücreti: 20 TL (6 BGN) / Öğrenciler: 10 TL (3 BGN)
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

10. Ulusal Kültür Sarayı (National Palace of Culture)

Sofya Vize , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Sofya’nın merkezinde bulunan bu Ulusal Kültür Sarayı, Bulgaristan’daki Komünist hükümet altında olup mimari tasarımıyla göz alıcıdır. Kaleyi andıran anıt, sanat sergilerine, bir film festivaline ve birçok sanatçının konserlerine ev sahipliği yapan çok amaçlı bir kültür merkezidir.

Neden Gitmeliyim? Bulgaristan’ın 1300. kuruluş yıl dönümünü olan 1981 yılında proje çalışmaları tamamlanmıştır. İçerisinde 15.000 metrekarelik konser mekanları, konferans salonları, galeri alanı, tiyatrolar ve sinemalar bulunmaktadır.

Binanın içini binlerce heykel, resim ve ahşap oymalar süslemektedir. Sarayda dönemin en ünlü çağdaş sanatçılarından birkaçı,  opera sanatçısı, kemancı Nigel Kennedy ve soprano Darina Takova gibi Saray’da çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca sarayda, her yıl 1984’te başlayan devasa bir Yeni Yıl etkinliği düzenlenmektedir.  Emil Chakarov tarafından yapılmaya başlanıp Yeni Yıl Müzik Festivali’nde Veselina Katsarova, Kaludi Kaludov, Krasimira Stoyanova, Tsvetelina Vasileva gibi Bulgar sesler sahne almaktadır.

Kaçırmayın! EnDuhKah binası, bu kompleksin bir parçası olmakla birlikte önündeki parkı her yaştan insan ziyaret etmektedir. Çocukların oyun alanlarında oynadıkları, gençlerin kay kay yaptıkları, köpeklerin gezdirildiği, sokak sanatçılarının performanslar sergilediği ve kafelerin her daim tıka basa dolu olduğu vakit geçirmek için harika bir alan. Yakınında Berlin Duvarı ait bir bölüm, küçük bir Bulgar Ortodoks Şapeli ve DC’deki Vietnam Anıtı’nın türevi Komünizmin kurbanları için bir anıt vardır.

Her gün açık olan Ulusal Kültür Sarayı’na giriş ücretsizdir. Etkinlik, sergi ve konser biletleri hakkında bilgi almak için kültür merkezinin resmi web sitesini ziyaret edin.

 • Konum: National Culture Palace, Bulevard “Bulgaria”, 1463 Ndk, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon: +35929166300
 • Çalışma Saatleri: 09:00-19:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

11. Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu

Sofya Vize , 
 Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

İvan Vazov Tiyatrosu

Burası Neresi? 1904’te “Salza i Smyah” tiyatro, başlangıçta sadece Ulusal Tiyatro olarak adlandırıldı , ancak tanınmış Bulgar yazar Ivan Vazov‘un adını almıştır. Tiyatronun Neo Klasik binası 1906 yılında bitirilip ve 1907’de açılmıştır.

Ünlü Viyana tiyatrosu mimarları Hermann Helmer ve Ferdinand Fellner tarafından tasarlanan bina, 1923’te heybetli tiyatroya ciddi zarar veren bir yangından sonra 1925-1928 yılları arasında yeniden inşa edilmiştir.

Neden Gitmeliyim? Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu, 750 koltuklu iyi donanımlı bir ana sahneye, daha küçük bir 120 koltuklu sahneye ve dördüncü katta 70 koltuklu bir ek sahneye sahiptir. Tiyatro, ülkenin en iyi aktörlerini ve sahne yönetmenlerini ağırlamaktadır.

 • Konum: National Culture Palace, Bulevard “Bulgaria”, 1463 Ndk, Sofia, Bulgaristan
 • Çalışma Saatleri: 09:00-19:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

Seyir Manzara Noktaları

12. Borisova Gradina TV Kulesi

Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Borisova Gradina TV Kulesi, Sofya’daki Borisova Gradina bahçesinde 106 metre yüksekliğinde bir TV kulesidir. 1959’da ilk Bulgar Ulusal Televizyon yayınlarında kullanılan kule olarak bilinir.

TV Kulesi, ilk Bulgar VHF radyo yayınının gerçekleştirildiği yerdi. 1985’ten beri daha yeni Vitosha Mountain TV Kulesi esas olarak Sofya ve çevresinde televizyon ve radyo yayıncılığı için kullanılmaktadır ve Eski TV Kulesi önemli ölçüde tarihi bir dönüm noktası olarak bilinmektedir.

Günümüzde, başkentin ihtiyaçlarına hizmet eden daha yeni bir TV kulesi var ve Borisova Gradina TV Kulesi artık işlevsel bir tv kulesi yerine biraz tarihi bir anıt haline geliyor.

 • Konum: 1113 Borisova Gradina, Sofia, Bulgaristan
 • Çalışma Saatleri: 24 saat açık
 • Yol Tarifi Al >

Doğa İçerisinde Gezilecek Yerler / Parklar & Bahçeler & Köyler

13. Pancharevo Gölü

Sofya Vize , Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Sulu şehir olarak adlandırabileceğimiz Bulgaristan’da  geçen birkaç nehir, çok sayıda yeraltı suyu ve 75 kadar mineral kaynağı vardır. Pancharevo gölü dikdörtgen ve ormanlık tepelerle çevrilidir ve batı tarafı oldukça kentleşirken, doğu tarafı en kuzeydeki en güneydeki göl uçları boyunca uzanan harika bir yürüyüş yolu sunmaktadır. 40 dakikalık bir yürüyüş mesafesindedir ve panoramik bir manzaraya sahiptir.

Neden Gitmeliyim? Şehir merkezine sadece birkaç dakika mesafede olmasına rağmen, şehrin koşuşturmacasından milyonlarca mil uzakta görünüyor. Göl tüm mevsimlerde mükemmeldir, ancak yaz aylarında özellikle harika bir gün geçirir. Kıyılarında piknik yapabilir ve gölde yüzmeye , kürek çekmeye veya balık tutmaya gidebilir ve Pancharevo Gölü’nde çeşitli diğer etkinliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kaçırmayın! Piknik yapma havasında değilseniz, menülerinde çeşitli Bulgar lezzetlerinden övünen bölgede birçok restoran ve kafe bulunmaktadır. Tüm restoranlar rahat bir atmosfer ve lezzetli Bulgar yemekler sunar. Izgara et, ev yapımı patates, taze salatalar, kızarmış balık ve soğuk bira…

Sofya Vize , Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,
Bulgaristan Pancharevo Şelalesi

15. Borisova Gradina Parkı

Sofya Vize , Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Sofya’nın bilinen en eski parklarından biri olan Borisova Gradina 1884’te halka açılmıştır. İsviçreli bahçıvan Daniel Neff’in düzenlemeleri ışığında 1885’te bahçe olarak şekillendi ve 1886’da dört ana sokağa sahip 300 bin m²’lik bir alan haline gelmiştir. İlk başta, park Sofya’nın banliyölerinde bulunan park, on yıllar boyunca şehrin önemli ölçülerde büyümesiyle şu anda tam merkezde konumlanıyor.

Japon Köşesi 1940 yılında Balık Gölü’nün üzerinde kurulmuştur. Japonlar tarafından gönderilen bitkiler orayı düzenlemek için kullanılmış olan bu bitkiler Japonya’nın ulusal florasını temsil etmektedir. Japon ve Bulgar halkı arasında bir hediye ve bir dostluk işareti olmuştur.

Neden Gitmeliyim? Bugün ” Borisovata gradina” Sofya vatandaşlarının en gözde yerlerinden bir tanesidir. Yaz ve kış aylarında su atraksiyonları olan Ariana göleti bir buz pateni pisti, tenis kortları, spor oyun alanları, göller, çeşmeler, gayri resmi konserler için sahneler, anıtlar, heykeller, çocuk atraksiyonları, restoranlar, kafeler ve diğer pek çok alanı kapsamaktadır.

Parkın Sofya’nın merkezine daha yakın olan bu bölümlerinde çok sayıda bank, restoran, kafe ve yürüyüş yapan ve eğlenen birçok insana rastlayabilirsiniz. Daha tenha kısımlarda, gerçek bir ormanda olduğunuzu ve büyük ve gürültülü şehrin sizden uzakta olduğunu hissedeceksiniz.

Kaçırmayın! Komünist rejimin 1944-1989 yılları arasında adını Özgürlük Parkı olarak değiştirdiği yeşil alanda yürüyüş yaparken Sovyet Anıtı, Üniversite Gözlem Evi, Açık Hava Okulu gibi ilginizi çekebilecek yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Hafta sonları, parkta köpeklerini yürüyüşe çıkaran, çocuklarıyla dışarıda vakit geçiren birçok insan bulacaksınız. Bira içmek, dondurma yemek, bisiklet sürmek, arkadaşlarınızla vakit geçirmek… Sadece bazı gezi yapmak istemeyen, ancak şehrin ruhunu hissetmek isteyen bir turistseniz, bunun için bir yer var. Burada Sofya vatandaşlarının nasıl rahatladıklarını göreceksiniz ve yeterince sosyalseniz, kesinlikle yeni arkadaşlar bulursunuz.

 • Konum: Sofia, Bulgaristan
 • Çalışma Saatleri: 24 saat açık

16. Güney Şehir Parkı

Sofya Vize , Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Vitosha Dağı’nın bir uzantısı olan South Park, 48 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. South park, yoğun Vitosha Bulvarı’nın hemen sonunda yer almaktadır. İçerisinde çok sayıda ilgi çekici yeri olduğu için yoğun şehirden kaçış için harika bir yerdir. Park, özellikle yaz aylarında birçok insanın akşam geç saatlerde yürüyüş yapmayı seçtiği birçok insan için favori bir yerlerinden biridir.

Neden Gitmeliyiz? El değmemiş ormanlara, özel olarak tasarlanmış açık alanlardan dağın çarpıcı manzarasına, birkaç insan yapımı göllere rastlayabilirsiniz. Parkın altyapısı her türlü açık hava aktivitesinin dostudur, çünkü çoğunlukla gece boyunca çok iyi aydınlatılmış birçok yol, oyun alanı, konser sahnesi bulunmaktadır. Parkı benzersiz kılan, vahşi ve kültürlü uyumudur. Arazi çeşitli parkurlara izin verdiği için South Park, bisiklet için favori bir noktadır.

Küçük fast food ve dondurma standlarının yanı sıra restoranlar, kafeler, pamuk şekeri tezgahları ve oyuncaklar var. South Park aynı zamanda yıllık Gosho Çiçek Festivali’ne ev sahipliği yapmaktadır. Yaz başında düzenlenen konser, Bulgaristan’ın en sevilen rock müzisyenleri Georgi Minchev’e adanmış bir konser.

Kaçırmayın! Ziyaretçileri küçük bir meblağ karşılığında parkın etrafındaki turlara götüren ve saatte bir kalkan araçlar var. Ayrıca, parkı istediğiniz gibi dolaşmak için bisiklet ve bisiklet arabaları kiralama olanağına da sahipsiniz.

17. Sofya İvan VAZOV Tiyatrosu

Sofya Vize Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Sofya Şehir Bahçesi, Ulusal Sanat Galerisi’ne giden caddenin diğer tarafında yer alan, rahatça bulunabilecek bir konumdadır. Ayrıca bahçenin civarı; Şehir Galerisi, Ulusal Tiyatro, Bulgaristan Ulusal Bankası ve Deffence Bakanlığı ile çevrilidir.

Neden Gitmeliyim? Şehrin sokaklarını gezerken yorulduğunuz anda bir mola verin ve bazen gençlerin satranç oynamak için bir araya geldiği, kafeleri, salıncakları ve güzel çeşmesi ile Sofya Bahçesi’nde dinlenin. Milli Tiyatro önünde bir kadın dansçı heykeli bulunan çeşmeler olduğu için park kolayca tanınabilir olan bu bahçeler sıcak Sofya günlerinden gölgelik alanları sayesinde genellikle yoğun olmaktadır.

Sofya’da Yapılacak Şeyler / Turlar&Geziler

18. Sofya Rila Manastırı ve 7 Rila Gölleri
Sofya Vize , Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

 Bulgaristan’ın en ünlü noktalarından biri olan Rila Milli Parkı ve Rila Manastırı, gezilebilecek en güzel doğal ve kültürel alanlardan biri. Tek başınıza gezmekte biraz zorlanacağınız için turlar kısmında yer verdiğimiz bu enfes bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Sofya’dan rehberlerle birlikte ulaşım sağlayabileceğiniz park alanında güzel bir gün geçirmek için tur satın almalısınız.

19. Belogradchik Kalesi ve Kayaları Turu

Sofya Vize Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Bulgaristan sınırlarını aşan doğal oluşumlu muhteşem Belogradchik Kayaları ve aynı zamanda kalesi görülmesi gereken yerler arasında. El değmeden zaman içerisinde kendiliğinden oluşmuş olan bu biçimler sadece Bulgaristan’dan değil Avrupa’nın birçok noktasından ziyaretçi çekiyor.

20. Sofya’da Geleneksel Yemek ve Şarap Tadım Turu

Sofya Vize ,, Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

şehrin muhteşem gezi noktalarının yanı sıra övünülecek bir diğer yanıysa enfes yemekleridir… geleneksel yemeklerinin tadıldığı bu turda aynı zamanda lezzetli şarap tadımlarını da ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sofya’da Çocukla Gezilecek Yerler / Eğlence Parkları

21. Sofya Hayvanat Bahçesi (Sofia Zoo)
Sofya Vize ,, Sofya Vizesi , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Balkan Yarımadası’ndaki en eski ve en büyük Hayvanat Bahçesi. 360 dönümden fazla bir alana sahip ve 1888 yılında Prens Ferdinand tarafından kurulmuştur. başlangıçta eski kraliyet sarayının yakınında yer alıyor olup çocuklu aileler tarafından oldukça yoğun ilgi gösterilmektedir. Avrasya Siyah Akbabası ile büyük ilgi gören bu bahçe, önce eski botanik bahçesine ardından şehir dışına taşınmış.

Neden Gitmeliyim? Hayvanat bahçesindeki ilk hayvan Cinereous Vulture’du olup 1892’de ilk iki aslan hayvanat bahçesine getirilmiştir. Yıllar geçtikçe hayvanat bahçesi hızla popülerleşti  ve dünyaca ünlü uzmanları, değerli ve nadir hayvan türlerinin üremesi ile eğlence ve eğitim için bir yer haline geldi.

Otçullar, primatlar, etoburlar, kuşlar, akvaryum ve teraryum bölümlerine ayrılmıştır.  Rhino, 2 Hipopotam, Artayda – hayvanat bahçesi amblemi, zebra , kızıl geyik alageyik, kunduzdan oluşur yaban domuzu , pekari bizon sığır vidalı antilop bir çift Bactrian devesi, Brown Lechwe – Amerikan faunasının tipik bir temsilcisi ve Berberi koyunu otçullar bölümü olarak 20 hayvan türünü kapsamaktadır.

Primatlar küçük ve büyük türler olarak iki bölüme ayrılmıştır; Burada ziyaretçiler 12 maymun türünü görebilirsiniz. En büyüğü Hamadryas babun grubudur. Gri langurlar hemen yanındaki kafeste bulunur. Pigtail makak grubu, hayvanat bahçesi ziyaretçileri için en büyük cazibe merkezidir. Hayvanat bahçesinin kuş sektöründe 60 kuş türünden yaklaşık 560 kuş barınmaktadır. Ziyaretçiler tarafından sülün çiftliği binasındaki kafeslerde, su kuşları gölünde ve yırtıcı kuşlar için büyük kuşhanede görelebilmeniz mümkün. Birkaç Altın Kartal ve Griffon Vultures ile Mısır Akbabaları ve Uzun bacaklı şahin yetiştirilmektedir.

Hayvanat bahçesinin sülün çiftliğinde birçok sülün türü, evcil tavuklar, Flamingolar ve diğer güzel kuşları bulabilirsiniz. Teraryum sürüngenler, amfibiler ve kemirgenler ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde; 12 yılan, 3 kurbağa, 3 ejderha kertenkelesi ve diğer kertenkele türlerini barındırmaktadır. En cazip yerlerden biri de akvaryumdur. Asya, Afrika ve Güney Amerika’dan tropikal balıklar 80’den fazla balık türünü barındırır.  Hayvanat bahçesinin ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Kaçırmayın! Sofya Hayvanat Bahçesi, nadir ve nesli tükenmekte olan türlerin ıslahı için ulusal ve uluslararası programlara aktif olarak katılarak çevresel faaliyetlerde bulunmaktadır.

 • Konum: ul. “Chavdar Mutafov” 37-11, 1700 Loven, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon: +35924521300
 • Çalışma Saatleri: 09:00–17:00
 • Giriş Ücreti: 2-4 BGN
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

22. Aleko Tepesi

Sofya VİZESİ , Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Aleko Kulübesi, Vİtosha Dağı’nın tepesinde yer alan üç katlı bir konaklama ve dinlenme noktasıdır.

Neden Gitmeliyim? Her mevsimin ayrı güzel yaşandığı Sofya’ya yolunuz kış döneminde düştüyse, Vitosha Dağı’na doğru yapacağınız kar yolculuğu sizi sevindirecektir. 1,840 metre yüksekliğe sahip olan bu başlangıç noktasında ortak kullanım alanlarını kullanıp sonrasında Vitosha Dağı’nda doğru yolculuğa çıkabilirsiniz. Ayrıca bu bölgede bulunan kayak pisti ve kar araçlarının tümünü ücretli bir şekilde kullanarak, Sofya gezinize farklı bir anı ekleyebilirsiniz.

Sofya Gece Hayatı

Bulgar halkının eğlenceyi seven yapısı gece hayatına da yansımış durumda. Sofya gece hayatı içeriğimiz şuanda güncellenmekte olup, şehrin en popüler eğlence noktalarından bir kaçına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

23. Yalta Club
Sofya Vize , Sofya Vizesi Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi?  1959 yılında açılan kulüp  Doğu Avrupa ülkesine elektronik müzik getiren ilk kulüp olarak tanınmaya başladı. Bu ilk yıllardan beri Yalta, uluslararası isimler için Bulgar kulübüne gitmek içi teşvik ediyor. Sadece geçtiğimiz yıl, Dyed Soundorom, Shonky, Guy J, Victor Calderone ve Matador mekanda performans sergilediler.

Neden Gitmeliyim? Kulüp programını dünyanın dört bir yanından gelen ve yeni gelecek olan sanatçılar, mümkün olduğunca festivalden ziyade “kulüp” ortamında dönüşmek için bir adım atılmaktadır. Yalta Sofya’nın bir numaralı eğlence noktası olarak kalacak gibi görünüyor.

 • Konum: София, бул. Цар Освободител 20, Bulgaristan
 • Telefon: +359897870230
 • Çalışma Saatleri: 23:00–06:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >
24. Gotham Club
Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Gotham Comedy Club bünyesindeki özel etkinlikler ekibi en unutulmaz bir gece yaşamanıza yardımcı olacaktır. Eksiksiz bir servis personeli ile donatılmış sofistike etkinlik alanı ile konuklarına kalıcı bir izlenim bırakacak üstün müşteri hizmetleri sağlamaktadır.

 • Konum: ул. „6-ти септември“ 4, 1000, София
 • Telefon: +359 (0) 877 22 66 66
 • Çalışma Saatleri: 09:00-18:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >
25. Retro Club LaRocca
Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Sofya’da atmosferi güzel, yabancı müzikler çalan ve seçilmiş bir kalabalık ile eğlenmek istiyorsanız burası tam size göre bir mekan.  Prestijli güney mahallesinde yer alan cluba, çoğu zaman Sofya’nın en iyi djleri ve class kesimi burayı tercih etmektedir. Haftanın her günü hizmete açık olan Retro Club’a dilediğiniz zaman gidebilirsiniz.

 • Konum: ul. “6-ti septemvri” 4, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaristan
 • Çalışma Saatleri: 23:30-06:00
 • Yol Tarifi Al >
26. Maymunarnika 
Bulgaristan Vize ,Bulgaristan Vizesi , Bulgaristan Turistik Vize , Bulgaristan Tranzit Vize , Bulgaristan Çok Girişli Vize , Bulgaristan Vize İşlemleri , Acil Bulgaristan Vizesi ,

Burası Neresi? Sofya’nın en büyük parkı olan Borisova Bahçe içerisinde yer alan Maymunarnika diğer kulüplerden farklı bir popüler eğlence mekanıdır.

Neden Gitmeliyim? Sadece yaz aylarında açık olan mekan, basic bir yerdir ve sadece gençlere hitap eder. Bu açık hava kulübü, büyük bir bardan ve bir sahneden ibarettir. Oturma alanları ağaçların altında olacak şekilde karışık düzenlenmiştir.

Kaçırmayın!Festivaller ve konserlerin düzenlendiği yerde, yoğun bir program farklı zevkleri ve tercihlerini karşılayan canlı müzik seçenekleri sunar. Burada ucuz fiyatlarla bira içmek ve Bulgar grupları biraz müzik dinlemek için harika bir yerdir.

 • Konum: 1164 Borisova Gradina, Sofia, Bulgaristan
 • Telefon:+359884768750
 • Çalışma Saatleri: 09:00–02:00
 • Yol Tarifi Al >
Alışveriş Noktaları

Gezdiğiniz yerlere dair somut anılar toplamayı seven bir alışveriş severseniz, Sofya’da alışveriş tam size göre olacak. Hem geleneksel hem de modern ürünlerin harmanlandığı alışveriş merkezi ve sokakları sizleri bekliyor. Sofya’da alışveriş yazımızı sizlerle en kısa sürede olacak ancak şimdilik aşağıdaki birkaç popüler noktaya göz atalım…

Caddeler / AVMler
27. Vitosha Bulvarı
Sofya Vize , Bulgaristan Sofya Vize , Sofya Vizesi , Sofya Vize İşlemleri , Vize , Vizesi , Vize İşlemleri

Bulgaristan Sofya Trafiğe kapalı Vitosha Caddesi

Burası Neresi? Başkentin en popüler alışveriş noktalarına ev sahipliği yapan bulvardır.

Neden Gitmeliyim? Vitosha Bulvarı, Sofya’nın merkezinde aradığınız her şeyi bulabileceğiniz uzunca bir caddedir. Toplam uzunluğu 2,7 km olan Vitosha Bulvarı, aynı zamanda çok lüks mağazalara, restoranlara ve gece kulüplerine sahiptir.

28. Sofya Alışveriş Merkezi

Sofya Vize , Bulgaristan Sofya Vize , Sofya Vizesi , Sofya Vize İşlemleri , Vize , Vizesi , Vize İşlemleri

Bulgaristan Mall of Sofia AVM

Neden Gitmeliyim? Sofya’nın en popüler alışveriş merkezi Mall of Sofia, geleneksel ürünlerin yanı sıra global markaları bulabileceği noktaların başında geliyor. Sofya’dan alınacak şeylerin listesi oldukça uzun olabilir ancak sadece geleneksel, etnik motifli ürünler aramıyor ünlü markalara da ulaşmak istiyorsanız burayı ziyaret etmelisiniz. Şehir merkezine sadece iki dakika uzaklıkta olmasıyla da alışveriş sonrasında Sofya gezilecek yerler listesinin devamını keşfedebilirsiniz.

 • Konum:Sofia, 101 A. Stamboliyski Blvd 1303, 1303 Sofia, Bulgaristan
 • Çalışma Saatleri: 10:00–21:00
 • Web Sitesi
 • Yol Tarifi Al >

Daha çok Sofya’da alışveriş için tercih edilen cadde, çerisinde her segmentten mağazaya ulaşabiliyorsunuz. Markasız hızlı tüketim kıyafetlerin olduğu butikleri yanı sıra üst düzey moda zevkine hitap eden; Versace, Escada, Bulgari, D&G, Lacoste gibi global markalara buradan ulaşabiliyorsunuz. Yorucu alışverişin ardından bulvarda bolca bulunan restoran ve kafeler imdadınıza yetişebilir.

Burada Bulgaristan’ın geleneksel lezzetlerini tadabileceğiniz çok sayıdaki işletmede biraz dinlenebilir ve gece için enerji toplayabilirsiniz. Dünyanın en pahalı markalarının bulunduğu bulvarda gezerek Sofya’da alışveriş adına aradığınız her türlü ürünü bulabileceğinizin garantisini veriyoruz. Severek gezeceğiniz caddenin birçok noktasında dinlenmeniz için bulunan banklar ve yeşil alanlar olduğunu da unutmamalısınız.

Sofya Yakınında ve Çevresinde Gezilecek Yerler  / Çevresindeki Köy Ve Kasabalar

29. Samokov
Sofya Vize , Bulgaristan Sofya Vize , Sofya Vizesi , Sofya Vize İşlemleri , Vize , Vizesi , Vize İşlemleri

Burası Neresi? Samokov Belediyesi Bulgaristan’ın güneybatısında yer alan Samokov şehri, Iskar Nehri, Rila Dağları’nın önemli bir kısmını, çevredeki dağların Planа, Vitosha, Verila ve Ihtimanska ormanının bir kısmı ile geçen yüksek Samokov vadisini kapsamaktadır.

Son derece güzel manzara, elverişli coğrafi konum, spesifik biyoklimatik koşullar, yüksek kalitede su ve termal suyun mevcut olması turizm, ormancılık ve tarımı belirleyen koşullardan birkaçıdır.

Neden Gitmeliyim? Günümüzde 15. Yy’ın başlarında eski bir yerleşim yeri kalıntıları üzerine kurulmuştur. Samokov, modern mirasa sahip, tarihi mirası, kültürü, spor ruhunu ve çevresindeki doğanın güzelliğini gelişiminde birleştiren, deniz seviyesinden 950 m yükseklikte, pitoresk bir konumda bulunan kasaba, zengin kültürel ve tarihi mirası ile ünlüdür.

Kaçırmayın! Kasabaya 10 km uzaklıktaki Bulgaristan’ın en eski kış tesisi  Borovets, kış sporları için mükemmel fırsatlar sunmaktadır. Düzenli otobüs hatlarının düzenlendiği şehir 60 km uzaklıktaki  başkente yakınlığı , zengin kültürel miras, gelişmiş el sanatları, turizm alanında geçmiş deneyim, Milli Park “Rila” nın önemli kısmının bulunur oluşu, zengin flora ve fauna belediyenin gelişimi için iyi bir oldukça önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Kaçırmayın! Samokov, başarılı bir şekilde geleceğini inşa ediyor ve tarihini koruyarak canlanma ve modern gelişim ruhunu bir araya getirerek turistleri kasabaya ve çevresine çekmektedir.

30. Dupnitsa
Sofya Vize , Bulgaristan Sofya Vize , Sofya Vizesi , Sofya Vize İşlemleri , Vize , Vizesi , Vize İşlemleri

Burası Neresi? Doupnitsa , Güney Batı Bulgaristan’da ve tüm Rila Dağı’nda ilginç turistik yerler için bir başlangıç ​​noktasıdır .

Neden Gitmeliyim? Bunlardan biri, kasabanın uzun yıllar boyunca bağlı olduğu Rila Manastırı, kasabadan sadece 14 kilometre uzaklıkta bulunan Sapareva Banya, su sıcaklığı 103.8 derece ile Avrupa’nın en sıcak mineral kaynağıdır. Tatil köyü Panichishte,  25 km uzaklıktadır. Kış ve yaz turizmi ve kayak için harika bir fırsat sunmaktadır. Tatil güzel ve konforlu dağ evleri, oteller ve tatil evleri ile oldukça ilgi çekicidir.